Diving BG - българските водолазни училища

Абонирай се онлайн

Новини

27.01.2012
Мантите и Туната в Червения Списък със застрашени видове

Последната актуализация на Червения списък на IUCN разкрива,че два вида манта са застрашени от изчезване, и положението е също така сериозно и за рибата Тон.

Доскоро само един вид манта скатове беше известен, но нови наблюдения показват, че всъщност има два вида манти: Reef Manta Ray (Manta alfredi) и Giant Manta Ray (Manta birostris), и двата от които са класифицирани като застрашени видове. Giant мантите могат да достигнат повече от седем метра дължина. Продуктите изработени от тях са с висока стойност на международните търговски пазари,а също така са и ценен улов за рибарите заради техните хриле, които се използват в традиционната китайска медицина. Наблюдение и регулиране на експлоатацията и търговията с двата вида манта, както и защита на ключовите им местообитания са спешно необходими.

Ситуацията е особено сериозна и за туната, пет от осемте вида са в застрашените или в близост до застрашените категории. Те включват: Southern Bluefin (Thunnus maccoyii), критично застрашен, Atlantic Bluefin (T. thynnus), застрашен; Bigeye (T. obesus), уязвим; Yellowfin (T. albacares) близо до застрашените и Albacore (T. alalunga) близо до застрашените. IUCN декларира, че тази информация е безценна за подпомагане на правителствата да вземат решения, които ще гарантират бъдещето на тези видове, много от които са с изключително висока икономическа стойност.

"Червения списък на IUCN е от критично значение като индикатор за здравето на биологичното разнообразие, както и за необходимите промени в политиката и законодателството за опазването му ", казва Jean-Christophe Vié, зам.-директор на IUCN. "Светът е пълен с прекрасни видове, които бързо ще се превърнат в мит и легенда, ако усилията ни за опазване им не са по-успешни”.

Сред морските  видове, които са класифицирани като критично застрашени, в най- рисковата категория  са попаднали staghorn и еlkhorn коралите, hawksbill костенурките  и средиземноморския Monk тюлен. В момента, въпреки че морският живот е много слабо обхванат в Червения списък на IUCN, включващ по-малко от 5% от видовете. IUCN са идентифицирали приоритетни групи- риби, безгръбначни, растения и водорасли. Ако тези приоритетни групи могат да бъдат оценени, броят на морските видове в Червения списък на IUCN ще се увеличи повече от шест пъти, което ще даде много по-точна и ясна картина.

Източник: http://news.scubatravel.co.uk/2011/11/mantas-and-tuna-on-red-list-of-endangered-species.html