Diving BG - българските водолазни училища

Абонирай се онлайн
Списанието
Брой 3
Пристаните на Аполония
054_DrevnitePristaniNaApolonia.pdf.jpg

Античната писмена традиция не дава на изследователите, почти никакви сведения за пристанищата съществували на бреговете на Черно море. В едно комплексно изследване на тези писмени данни и чрез археологически наблюдения е установено местоположението на девет пристанища принадлежащи на полиса Аполония Понтика. Това са пристаните при Анхиало, кв. Сладки кладенци в Бургас, пролива съединяващ Мандренс...