Diving BG - българските водолазни училища

Абонирай се онлайн
Списанието
Брой 8
Декомпресионната болест в тежка форма
Dekompresia.jpg

Декомпресионната болест (ДБ) в повечето случаи се проявява в по-лека форма – с болки в ставите, мускулите, кожни симптоми. Проявата, макар и сравнително рядко, на неврологични и кардио-пулмонални симптоми при водолазите говори за наличие на потежката форма на декомпресионна болест тип II. Красимира Стайкова, Д-р Никола Гаевски ...