Diving BG - българските водолазни училища

Абонирай се онлайн
Списанието
Брой 3
Анализ на гмуркането с постоянен баласт
064_AnalizNaGmurkaneto.pdf.jpg

Постоянният баласт – царска дисциплина в свободното гмуркане – е също и най-използваната. Всеки гмуркач, който умее добре да задържа дишането си, независимо дали е ловец, или е обикновен плувец с плавници, го практикува в определен момент от своето водно развитие. Фредерик Бюил...